ATVR teikti paraiškas ir tvarkyti atliekų tvarkytojo - juridinio asmens - duomenis gali teisėtai įgalioti atstovai

Tokiais laikomi ir prie sistemos juridinio asmens vardu gali prisijungti:

  • juridinio asmens vadovai ar kiti Juridinių asmenų registre nurodyti juridinį asmenį atstovaujantys fiziniai asmenys, kurie gali naudotis juridinio asmens el. bankininkyste ar kitomis juridinio asmens tapatybės patvirtinimo formomis. 

Prisijungdami prie ATVR šie asmenys turi pasirinkti prisijungimo būdą "Per elektroninius valdžios vartus" ir Prisijungimo tipą "Juridinis asmuo" ir patvirtinti juridinio asmens tapatybę.

  • kiti teisės aktų nustatyta tvarka juridinio asmens įgalioti atstovai: juridinis asmuo parengia rašytinį įgaliojimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2 knygoje apibrėžtus reikalavimus dėl atstovavimo (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB/asr). Įgaliojimas siunčiamas el. paštu pagalba@gamta.lt arba pateikiamas prisijungus prie Aplinkos apsaugos agentūros IT pagalbos tarnybos, adresu: https://it.aplinka.lt/servicedesk/customer/portal/1/create/90. Kai suteikiamos atstovavimo teisės, atstovas prie sistemos prisijungia prisijungimo būdu "Per elektroninius valdžios vartus", pasirenka Prisijungimo tipą "Fizinis asmuo" ir patvirtinęs savo - atstovo - tapatybę, parinktyse mato subjektų sąrašą ir jam priskirtą juridinį asmenį.

Pagal civilinio kodekso nuostatas, jei įgaliojime nenurodomas jo galiojimo terminas, įgaliojimas atstovauti juridinį asmenį suteikiamas vieneriems metams.

Įgaliojimą turi pasirašyti juridinio asmens vadovas (ar vadovo teises įgyvendinantis įgaliotas asmuo).

ATVR teikti paraiškas ir tvarkyti atliekų tvarkytojo - fizinio asmens - duomenis gali pats teisės aktų nustatyta tvarka individualią veiklą vykdantis fizinis asmuo

Šis asmuo prisijungia prie ATVR prisijungimo būdu "Per elektroninius valdžios vartus", pasirenka Prisijungimo tipą "Fizinis asmuo" ir patvirtina savo tapatybę automatiniu būdu per Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą.

Fizinis asmuo dėl savo vykdomos individualios veiklos suteikti įgaliojimą kitam fiziniam asmeniui gali tik laikydamasis  Lietuvos Respublikos civilinio kodekso reikalavimų.


Juridinio asmens atstovas prisijungęs nemato parinktyse registro objekto

Jei juridinį asmenį atstovavęs asmuo prisijungia prie ATVR ir nemato parinktyse registro objekto ar pasiekia bendruosius duomenis, bet nemato registro objekto paraiškų, gali būti pasibaigęs šio asmens atstovavimo terminas. Įgaliojimas turi būti atnaujintas teisės aktų nustatyta tvarka ir pateiktas 

el. paštu pagalba@gamta.lt arba pateikiamas prisijungus prie Aplinkos apsaugos agentūros IT pagalbos tarnybos, adresu: https://it.aplinka.lt/servicedesk/customer/portal/1/create/90.

Jei įgaliojimą atnaujinote, o klaida išlieka, pabandykite iš naujo prisijungti prie sistemos.  • No labels