Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Tip
titleGaunama klaida: žurnalo įrašo 0000000 veiklos būdas reikšmė neatitinka gaminio/prekinio vieneto arba jo pakuotės registracijos: Klasifikatorius(value=CL118:SS:2016-12-07)


Žurnalo įraše, kurį siunčiate, pateiktas veiklos būdas (prekyba LR vidaus rinkai: mažmeninė, didmeninė; sunaudojimas savoms reikmėms, išvežimas iš LR vidaus rinkos, kt.) neatitinka to, ką esate užregistravę Gamintojų, importuotojų sąvade.

Sąvado duomenis galite pasitikrinti čia: https://www.gpais.eu/viesi-savado-duomenys

Jei sąvadą norite patikslinti, papildyti naujais veiklos būdais:

Veiklos būdų reikšmes - klasifikatorius '[CL...] rasite:

 •  Prisijunkite prie GPAIS https://www.gpais.eu/
 •  Pasirinkite subjektą iš sąrašo
 •  Viršuje ties savo vardu, pavarde pasirinkite "VVS sąsaja" - "Pagalba"
 •  Peržiūrėkite pateikiamą prekinių vienetų ir pakuočių klasifikatorių duomenų modulį:

  <enumeration value="CL118:DP:2016-12-07">
  <appinfo>DP:2016-12-07::Didmeninė prekyba</appinfo>

  -<enumeration value="CL118:ET:2016-12-07">
  <appinfo>ET:2016-12-07::Išvežimas iš LR vidaus rinkos per trečiuosius asmenis</appinfo>

  -<enumeration value="CL118:EV:2016-12-07">
  <appinfo>EV:2016-12-07::Išvežimas iš LR vidaus rinkos</appinfo>
  [...] Prisijungę https://www.gpais.eu/ - "VVS sąsaja" - "Pagalba" - Prekinių vienetų bei pakuočių klasifikatorių duomenų modelyje rasite išsamų sąrašą.

Kokius veiklos būdus galite pasirinkti atskiriems gaminių / pakuočių srautams? - peržiūrėkite schemas.

...

Susiję straipsniai:

Content by Label
showLabelsfalse
max5
spacesSDGPAIS
showSpacefalse
sortmodified
reversetrue
typepage
cqllabel = "kb-how-to-article" and type = "page" and space = "SDGPAIS"
labelskb-how-to-article

...