Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Jeigu esate fizinis asmuo ir GPAIS apskaitos duomenis turite teikti savo vardu, pavarde, atstovus galite paskirti pats, pagal pateiktus paaiškinimus elektroniniu būdu patvirtinęs savo tapatybę Elektroninės valdžios vartuose, kai pats prisijungiate prie GPAIS.

Note

Jei pats prisijungti el. būdu negalite, įgaliojimą Jus atstovauti kitiems asmenims galite rengti tik laikydamasis teisės aktų reikalavimų!

Atsižvelgdami į tai, kad GPAIS yra priemonė el. būdu atlikti veiksmus, susijusius su juridiniais asmenimis (pvz. formuoti atliekų vežimo lydraščius tarp atliekų darytojo ir tvarkytojo), gauti administracines paslaugas (per GPAIS registruojatės Gamintojų, importuotojų sąvade, registruojate ir teikiate valstybės institucijoms vertinti gaminių / pakuočių tiekimo rinkai / atliekų susidarymo / tvarkymo apskaitos duomenis), fiziniai asmenys gali teikti GPAIS Pagalbos tarnybai įgaliojimus, tik kai šie yra patvirtinti pagal Civilinio kodekso nuostatas:

...