Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Taip. Metinės ataskaitos turi būsenas "Suformuota" arba "Vertinama". "Suformuotas" metines ataskaitas, bet dar neperduotas vertinti, galite be Pagalbos tarnybos įsikišimo taisyti - atnaujinti. Ataskaita tampa būsenos "Vertinama", kai pasirenkate ją "Pateikti".

Kaip atnaujinti duomenis suformuotoje, bet dar ne vertinamoje metinėje ataskaitoje?

  • pasirinkite ataskaitinio laikotarpio suvestinę (žurnalą), kur norėsite pakeisti duomenis;
  • spauskite "Žurnalas" - "Koreguoti žurnalą";
  • Žurnalas taps būsenos "Rengiamas". Įveskite aktualius duomenis;

Jei reikia, taip galite pasirinkti kelias suvestines (žurnalus) ir juose pakeisti duomenis

  • Po duomenų įvedimo iš naujo suformuokite ir patvirtinkite taisytų ketvirčių suvestines
  • pasirinkite "Nauja metinė ataskaita" - gausite naują suformuotą metinę ataskaitą, o anksčiau jūsų formuota taps neaktuali.

Metines ataskaitas galite suformuoti ir iš anksto, metų eigoje - taip galėsite patikrinti suvestinius, suminius ketvirčių duomenis. Metinės ataskaitos formavimas apima visus iki formavimo laiko suvestus apskaitinių metų duomenis, pvz. jei turite suvedę I ir II ketvirtį, suformavus metinę ataskaitą matysite susumuotus abiejų ketvirčių duomenis.

Note

Nepateikite iš anksto suformuotos metinės ataskaitos vertinti, kol neateis terminas, jos būseną palikite "suformuota".

Kaip atnaujinti duomenis suformuotoje metinėje ataskaitoje?

...

, nes ataskaitos, kurios būsena "Vertinama" taisyti be specialistų sprendimo negalėsite.


Kas, jeigu metinės ataskaitos būsena "Vertinama" ir noriu koreguoti duomenis?

Parašykite prašymą atlieku.ataskaitos@aaa.am.lt - jei , trumpai paaiškinkite, ką norite taisyti, kokių metų, srauto (pakuotės, gaminiai: EEĮ, BA, TP, atliekų susidarymas / tvarkymas) duomenis. Jei pagal taisymo laiką ir pobūdį tai leistina pagal teisės aktus, vertinantys specialistai Jums atmes metinę ataskaitą. Ataskaitos atmetamos per 1-2 darbo dienas.

Susiję straipsniai:

Content by Label
showLabelsfalse
max5
spacesSDGPAIS
showSpacefalse
sortmodified
reversetrue
typepage
cqllabel in ("atlieku-susidarymas","atlieku-tvarkymas","gamintojas-importuotojas") and type = "page" and space = "SDGPAIS"
labelskb-how-to-article

...