Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • pasirinkite ataskaitinio laikotarpio suvestinę (žurnalą), kur norėsite pakeisti duomenis;
  • spauskite "Žurnalas" - "Koreguoti žurnalą";
  • Žurnalas taps būsenos "Rengiamas". Įveskite aktualius duomenis;

       Jei reikia, taip galite pasirinkti kelias suvestines (žurnalus) ir juose pakeisti duomenis.

  • Po duomenų įvedimo iš naujo suformuokite ir patvirtinkite taisytų ketvirčių suvestines;
  • pasirinkite "Nauja metinė ataskaita" - gausite naują suformuotą metinę ataskaitą, o anksčiau jūsų formuota taps neaktuali.


Info
titleKą suteikia metinės ataskaitos išankstinis formavimas?

Metines ataskaitas galite suformuoti ir iš anksto, metų eigoje - taip galėsite patikrinti suvestinius, suminius ketvirčių duomenis. Metinės ataskaitos formavimas apima visus iki formavimo laiko suvestus apskaitinių metų duomenis, pvz. jei turite suvedę I ir II ketvirtį, suformavus metinę ataskaitą matysite susumuotus abiejų ketvirčių duomenis.


Note

Nepateikite iš anksto suformuotos metinės ataskaitos vertinti, kol neateis terminas, jos būseną palikite "suformuota", nes ataskaitos, kurios būsena "Vertinama" taisyti be specialistų sprendimo negalėsite.

...

Kas, jeigu metinės ataskaitos būsena "Vertinama" ir noriu koreguoti duomenis?

Parašykite prašymą atlieku.ataskaitos@aaa.amataskaitos@gamta.lt, trumpai paaiškinkite, ką norite taisyti, kokių metų, srauto (pakuotės, gaminiai: EEĮ, BA, TP, atliekų susidarymas / tvarkymas) duomenis. Jei pagal taisymo laiką ir pobūdį tai leistina pagal teisės aktus, vertinantys specialistai Jums atmes metinę ataskaitą. Ataskaitos atmetamos per 1-2 darbo dienas.

...