Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Tip
titleGaunama klaida: žurnalo įrašo 0000000 veiklos būdas reikšmė neatitinka gaminio/prekinio vieneto arba jo pakuotės registracijos: Klasifikatorius(value=CL118:SS:2016-12-07)


Žurnalo įraše, kurį siunčiate, pateiktas veiklos būdas (prekyba LR vidaus rinkai: mažmeninė, didmeninė; sunaudojimas savoms reikmėms, išvežimas iš LR vidaus rinkos, kt.) neatitinka to, ką esate užregistravę Gamintojų, importuotojų sąvade.

Sąvado duomenis galite pasitikrinti čia: https://www.gpais.eu/viesi-savado-duomenys

Jei sąvadą norite patikslinti, papildyti naujais veiklos būdais:

Veiklos būdų reikšmes - klasifikatorius '[CL...] rasite:

 •  Prisijunkite prie GPAIS https://www.gpais.eu/
 •  Pasirinkite subjektą iš sąrašo
 •  Viršuje ties savo vardu, pavarde pasirinkite "VVS sąsaja" - "Pagalba"
 •  Peržiūrėkite pateikiamą prekinių vienetų ir pakuočių klasifikatorių duomenų modulį:

  <enumeration value="CL118:DP:2016-12-07">
  <appinfo>DP:2016-12-07::Didmeninė prekyba</appinfo>

  -<enumeration value="CL118:ET:2016-12-07">
  <appinfo>ET:2016-12-07::Išvežimas iš LR vidaus rinkos per trečiuosius asmenis</appinfo>

  -<enumeration value="CL118:EV:2016-12-07">
  <appinfo>EV:2016-12-07::Išvežimas iš LR vidaus rinkos</appinfo>
  [...] Prisijungę https://www.gpais.eu/ - "VVS sąsaja" - "Pagalba" - Prekinių vienetų bei pakuočių klasifikatorių duomenų modelyje rasite išsamų sąrašą.

Kokius veiklos būdus galite pasirinkti atskiriems gaminių / pakuočių srautams? - peržiūrėkite schemas.


GPGZE_1001: Žurnalo eilutės negali priklausyti skirtingiems subjektams ar GII srautams.
Tip
iconfalse
title
Warning

GPGZE_1001: Žurnalo eilutės negali priklausyti skirtingiems subjektams ar GII srautams.

Žurnalo įrašų ID numeriai turi būti unikalūs, jie negali kartotis. Pagal šiuos ID numerius galima įrašus koreguoti arba pašalinti per VVS. Kai žurnalo įrašą pašalinate, jis nėra visiškai pašalinamas iš sistemos, o tik pažymimas kaip "pašalintas". Tuomet jei pakartotinai tuo pačiu ID numeriu įkeliate naują įrašą, esantis sistemoje pakoreguojamas ir pažymimas, kaip nebepašalintas - aktualus.

Tačiau, jei įrašą tuo pačiu ID numeriu bandote įkelti į kitą srautą, pvz įrašas buvo pakuotėse, o dabar keliate tuo pačiu numeriu į EEĮ ar BA srautą, sistema bando įrašą koreguoti, bet jis kitame sraute, koreguoti neleidžia ir išmeta šitą klaidos kratinį.

Iš esmės, paprasčiausias sprendimas, visada naujiems įrašams naudotis naujus unikalius ID numerius. Šie numeriai gali būti iki 14 skaitmenų ilgio, todėl galima susigalvoti kokią nors sistemą, kad jie nesikartotų.

...