Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Asmenys turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti asmens duomenis, reikalauti ištrinti asmens duomenis, teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą, teisę į asmens duomenų perkeliamumą, kitas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente apibrėžtas duomenų subjektų teises. Pateikti asmens duomenys saugomi ne ilgiau kaip dvejus metus ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi. Su Aplinkos apsaugos agentūros duomenų apsaugos pareigūnu galima susisiekti: duomenuapsauga@aaa.am.lt. Asmenys turi teisę skųsti Agentūros veiksmus (neveikimą) dėl asmens duomenų apsaugos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (el. paštas: ada@ada.lt) ir teismui teisės aktų nustatyta tvarka.

Tip
titleKaip prisijungti prie GPAIS Pagalbos tarnybos

GPAIS Pagalbos tarnyba

Jei niekada nerašėte mums GPAIS klientų aptarnavimui skirtu el. paštu pagalba@gpais.eu, ar nebuvote prisijungę, rinkitės Sukurti paskyrą
Jei jau esate rašę mums dėl GPAIS sutrikimų ar po to, kai sukuriate paskyrą (Sign up), Jūsų prisijungimo (Log in) duomenys yra šie: naudotojo vardas (username) - Jūsų el. paštas, slaptažodžiui gauti / atnaujinti pasinaudokite funkcija Pamiršote slaptažodį?
Prisijungę rasite užklausoms valdyti skirtas temas, informacija mus pasieks greičiau ir efektyviau, matysite savo teiktų užklausų, susirašinėjimo istoriją, rašyti komentarus - klausimus, vienoje vietoje matyti Jums pateiktus atsakymus.