Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Pagal Atliekų tvarkymo taisyklių informaciją.

Kodas

Pavadinimas

Pastabos ir pavyzdžiai

D1

Išvertimas ant žemės ar po žeme

pvz., sąvartynuose ir t. t.

D2

Apdorojimas žemėje

pvz., biologinis skystųjų ar dumblo atliekų skaidymas dirvožemyje ir t. t.

D3

Giluminis įpurškimas

pvz., pumpuojamų atliekų įpurškimas į šulinius, druskos olas ar natūraliai susidariusias ertmes ir t. t.

D4

Surinkimas į telkinius žemės paviršiuje

pvz., skystųjų ar dumblo atliekų supylimas į duobes, tvenkinius ar lagūnas ir t. t.

D5

Šalinimas specialiai įrengtuose sąvartynuose

pvz., dėjimas į atskiras sekcijas, kurios uždengiamos ir izoliuojamos viena nuo kitos ir nuo aplinkos ir t. t.

D6

Išleidimas į vandens telkinį, išskyrus jūras ir (arba) vandenynus


D7

Išleidimas į jūras ir (arba) vandenynus, įskaitant įterpimą į jūros dugną


D8

Šioje lentelėje nenurodytas biologinis apdorojimas, kurio metu gaunami galutiniai junginiai ar mišiniai šalinami vykdant bet kurią iš D1– D12 veiklų


D9

Šioje lentelėje nenurodytas fizikinis-cheminis apdorojimas, kurio metu gaunami galutiniai junginiai ar mišiniai šalinami vykdant bet kurią iš D1– D12 veiklų

(pvz., garinimas, džiovinimas, kalcinavimas ir t. t.)

D10

Deginimas sausumoje


D11

Deginimas jūroje

Ši tvarkymo veikla yra draudžiama pagal Europos Sąjungos įstatymus ir tarptautines konvencijas

D12

Nuolatinis laikymas

pvz., konteinerių laikymas šachtose ir t. t.

D13

Perskirstymas ar maišymas prieš vykdant bet kurią iš D1– D12 veiklų

Jeigu nėra kito tinkamo D kodo, šis kodas gali apimti pirmines operacijas, atliekamas prieš šalinimą, įskaitant išankstinį apdirbimą, pavyzdžiui, inter alia, rūšiavimą, smulkinimą, suspaudimą, granuliavimą, džiovinimą, supjaustymą, kondicionavimą ar atskyrimą, ketinant šias atliekas šalinti vykdant bet kurią iš D1– D12 veiklos rūšių

D14

Perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1– D13 veiklų


D15

D1– D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas

Išskyrus laikinąjį atliekų laikymą atliekų susidarymo vietoje iki jų surinkimo