Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Pagal Atliekų tvarkymo taisyklių informaciją.

Kodas

Pavadinimas

Pastabos

S1

Surinkimas


S2

Vežimas

Tai apima atliekų vežimą tik šalies viduje.

S3

Įvežimas (importas)


S4

Išvežimas (eksportas)


S5

Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti, apimantis šias išankstinio atliekų apdirbimo veiklas:


S501

ardymas, išmontavimas

S501–S511 apdirbimo veiklos nurodomos tik atliekų tvarkymo apskaitoje, patikslinant S5 veiklą.

S502

rūšiavimas


S503

smulkinimas


S504

suspaudimas


S505

granuliavimas


S506

džiovinimas


S507

supjaustymas


S508

kondicionavimas


S509

atskyrimas


S510

maišymas


S511

kita


S6

Prekyba


S7

Tarpininkavimas


S8

Atliekų laikymas susidarymo vietoje iki jų surinkimo

Ne atliekų tvarkymo metu susidariusių pavojingųjų atliekų laikymas nuo šešių mėnesių iki vienų metų, o nepavojingųjų – nuo vienų iki trejų metų nuo jų susidarymo.