Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Livesearch
spaceKeySDGPAIS
sizelarge
additionalpage excerpt
placeholderŽinių paieška. Veskite visą ieškomą žodį.
typepage


Content Report Table
labelsregistracija, prisijungimas, atstovai, xml-integracija, naujas-vartotojas, testine-aplinka

Teisės aktų sąrašas

Section
 • Atliekų tvarkymo įstatymas
 • Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas
 • Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas
 • Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės
 • Atliekų tvarkymo taisyklės
 • Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklės
 • Gaminių apskaitos ir atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitų teikimo taisyklės
 • Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės
 • Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklės
 • Mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijų FR0521, FR0522, FR0523 ir FR0524 formų ir jų pildymo taisyklės
 • Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašas
 • Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašas
 • 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo
 • Gamintojų ir importuotojų organizacijoms išduodamų dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos, alyvos, baterijų ir akumuliatorių atliekų ar eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir vykdymo, lėšų, gautų pagal šias sutartis, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklės
 • Europos bendrijos statistinis ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (NACE 2 red., konsoliduota redakcija)
  Informacijos apie regioniniuose atliekų tvarkymo planuose, Valstybiniame atliekų tvarkymo plane ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir užduočių vykdymą atliekų tvarkymo srityje teikimo tvarkos aprašas
 • Tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašas
 • Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR)
 • Reikalavimų visuomenės švietimui ir informavimui atliekų, kurioms taikomas gamintojo atsakomybės principas, tvarkymo klausimais tvarkos aprašas
  Naudingos

  , gamintojas-importuotojas


  Teisės aktų, kuriuose išdėstyti reikalavimai, teisės ir pareigos, aktualūs veikloms, dėl kurių naudojate GPAIS, sąrašą rasite čia


  Image Added

   Naudingos nuorodos:

  Europos Komisijos informacija dėl atliekų valdymo (anglų k.)

  Next, you might want to:
  •  Create your first knowledge base article - Click "Create" and select a "How-to" or "Troubleshooting" article.
  •  Customise the home page - Click "Edit" to get started. Include useful information like what users can expect to find in this knowledge base, frequently asked questions and links to other resources.

  Livesearch
  spaceKeySDGPAIS
  sizelarge
  additionalpage excerpt
  placeholderSearch for a solution
  typepage

  Frequently asked questions

  • Add links to popular how-to and troubleshooting articles.
  • Highlight important documentation.

  Need more help?

  • Link to resources such as your service desk, questions & answers or a forum.
  • List contacts for getting additional help.

  Other resources

  • Include links to relevant external sites and services.
  • Add other helpful information.
  Browse by topic

  Europinė plastikų žiedinėje ekonomikoje strategija

  ES statistikos tarnybos (EUROSTAT) informacija (anglų k.)

  Išplėstinės gamintojo atsakomybės principo reguliavimo gairės (OECD - Tarptautinės ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos informacija)

  https://www.blastic.eu/ (anglų k., Baltijos jūros regione vykdomas projektas BLASTIC, kurio metu fiksuojami galimi šiukšlių šaltiniai miestų teritorijose ir stebimi šiukšlių kiekiai vandenyje).

  https://environmentassembly.unenvironment.org/ Jungtinių Tautų aplinkos asamblėja  Dažniausiai užduodami klausimai

  https://www.gpais.eu/duk

  Nepavyksta išspręsti problemos? Kreipkitės į GPAIS Pagalbos tarnybą:

  •  

   GPAIS Pagalbos tarnyba

   Jei niekada nerašėte mums GPAIS klientų aptarnavimui skirtu el. paštu, nurodytu 2 punkte, ar nebuvote prisijungę, rinkitės Sukurti paskyrą (Sign up for account).
   Jei jau esate rašę mums dėl GPAIS sutrikimų ar po to, kai sukuriate paskyrą (Sign up), Jūsų prisijungimo (Log in) duomenys yra šie: naudotojo vardas (username) - Jūsų el. paštas, slaptažodžiui gauti / atnaujinti pasinaudokite funkcija Pamiršote slaptažodį?

  Prisijungę rasite užklausoms valdyti skirtas temas, informacija mus pasieks greičiau ir efektyviau, matysite savo teiktų užklausų istoriją.

  •  Taip pat galite parašyti elektroniniu paštu: pagalba@gpais.eu

  Kita aktuali informacija

  https://www.gpais.eu/gpais-naujienos


  Raskite informaciją pagal temas:

  Labels List
  excludedLabelskb-how-to-article,kb-troubleshooting-article

  Recently updated articles

  Naujausi žinių bazės atnaujinimai:

  Recently Updated
  typespage,blogpost
  hideHeadingtrue