Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Lietuvoje registruotoms įmonės, įstaigoms, organizacijoms, Lietuvos piliečiams

Jei Jūs ar Jūsų įmonė, įstaiga, organizacija, turintys pareigą vesti apskaitą GPAIS, jau užsiregistravote:

https://www.gpais.eu/

 •  Rinkitės Prisijungti
 •  Patvirtinkite savo tapatybę per Elektroninės valdžios vartų portalą, į kurį būsite nukreiptas:

  visais atvejais autentifikacijos žingsnyje rinkitės "Gyventojas".
  Jei atstovaujate įmonei, įstaigai, organizacijai, kitam juridiniam asmeniui GPAIS, pirma įsitikinkite, kad įmonė paskyrė Jus savo atstovu GPAIS.

Image Modified

Jei tapatybė patvirtinta, būsite automatiškai grąžintas į GPAIS ir galėsite vesti duomenis

 

Info


Susiję straipsniai:

Content by Label
showLabelsfalse
max5
spacesSDGPAIS
showSpacefalse
sortmodified
reversetrue
typepage
cqllabel = "kb-how-to-article" in ("registracija","atstovai","prisijungimas") and type = "page" and space = "SDGPAIS"
labelskb-how-to-article


Page properties
hiddentrue
Related issuesUžsienio subjektams - Foreign people Log in

If you have already registered to PPWIS, go to

https://www.gpais.eu/ 

Do you have access to Lithuanian E-Government Gateway services? - If YESIf you can't access Lithuanian E-Government Gateway services
 •  Pick "Log in"
 •  Authentificate under the instructions of the Lithuanian E-Government Gateway