Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

SVARBU: generuojant slaptažodį, vietoje įmonės kodo reikia nurodyti VVS naudotojo vardą
https://gpais.eu/o/vvs/cls/{type}
Galimi klasifikatoriai: CL109, CL110, CL113, CL114, CL118, CL126, CL127, CL130, CL138, CL140
Pvz.: https://.gpais.eu/o/vvs/resources/cls/CL109


Žurnalo įrašų ištraukimas:

...