Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tip

Gaminiai / prekiniai vienetai į GPAIS yra įkeliami vieną kartą ir yra pseudo-statiniai. Prekinius vienetus galima koreguoti tik tol, kol su šiais prekiniais vienetais nėra suformuotos suvestinės.

Po suvestinių suformavimo, nebegalite koreguoti prekių per VVS: jeigu bandysite koreguoti, siunčiamame importo faile gausite klaidą "Gaminys neredaguojamas".

Atsiradus naujiems prekiniams vienetams, pakitus prekinio vieneto, jau esančio suformuotose suvestinėse, duomenims, reikia importuoti naujus prekinius vienetus.

...

Tip

Nuo 2020-01-08 per VVS galite koreguoti Gaminių/ prekinių vienetų sąrašuose nurodytus pakuočių duomenis - keičiantis GPAIS apskaitoje jau naudoto gaminio/prekinio vieneto pakuotei per VVS:

  •  įrašote arba pakeičiate galiojimo pabaigos datą jau egzistuojančios pakuotės elementams;
  •   papildote gaminio/prekinio vieneto pakuotę pridėdami naujus pakuotės elementus su naujomis galiojimo datomis.
  •  naujoms pakuotėms geriausia naudoti naujus pavadinimus, kad toje pačioje prekėje nesikartotų vienodi pavadinimai. Pvz. prirašius skaičių ar datą, nes sistema pakuotes atpažįsta pagal pavadinimą.

XML faile turi būti visi duomenys: ir sena, nebegaliojanti pakuotė, liekanti kaip archyvinė, jos galiojimo pabaigos data ir naujai aprašyta pakuotė.

Pakuočių keitimus galite atlikti neatrakinę jau suformuotų, patvirtintų žurnalų.

Note

Pakeitimai nepaveiks laikotarpių, kurių ketvirčių suvestinės ir ataskaitos jau patvirtintos: duomenys apie pakuotes nepasišalins ir neprisidės į jau „užrakintus“ žurnalus.Tip
titleGaunama klaida: Gaminio / prekinio vieneto pakuotė <> neatitinka srauto registracijos


Gaminių / prekinių vienetų sąraše, kurį siunčiate, pateiktos pakuotės kategorija, rūšis (rūšis pagal medžiagą / vienkartinė / daugkartinė / užstatinė / neužstatinė) neatitinka to, ką esate užregistravę Gamintojų, importuotojų sąvade.

Sąvado duomenis galite pasitikrinti čia: https://www.gpais.eu/viesi-savado-duomenys

Jei sąvadą norite patikslinti, papildyti naujomis pakuotėmis, jų rūšimis, kategorijomis:

Warning

Jei Gamintojų, importuotojų sąvade norite taisyti EEĮ ir kitų srautų (pakuočių, baterijų ir akumuliatorių, apmokestinamųjų gaminių, alyvų) srautų duomenis, rekomenduojame pirmiausia pateikti prašymą koreguoti kitus srautus, o EEĮ teikti paskutinį: kol EEĮ prašymas nebus įvertintas specialistų, kitų srautų prašymai lauks eilėje ir nebus koreguojami.Warning

Jei importuojamame Gaminių / prekinių vienetų faile bus rasta daugiau nei 100 klaidų, importas nuo tos vietos bus nutrauktas ir likusios prekės faile nebus sukeltos į GPAIS.

...

Susiję straipsniai:

Content by Label
showLabelsfalse
max5
spacesSDGPAIS
showSpacefalse
sortmodified
reversetrue
typepage
cqllabel = "kb-how-to-article" and type = "page" and space = "SDGPAIS"
labelskb-how-to-article

...