Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tip
titleGaunama klaida: Gaminio / prekinio vieneto pakuotė <> neatitinka srauto registracijos

Gaminių / prekinių vienetų sąraše, kurį siunčiate, pateiktos pakuotės kategorija, rūšis (rūšis pagal medžiagą / vienkartinė / daugkartinė / užstatinė / neužstatinė) neatitinka to, ką esate užregistravę Gamintojų, importuotojų sąvade.

Sąvado duomenis galite pasitikrinti čia: https://www.gpais.eu/viesi-savado-duomenys

Jei sąvadą norite patikslinti, papildyti naujomis pakuotėmis, jų rūšimis, kategorijomis:Warning

Jei importuojamame Gaminių / prekinių vienetų faile bus rasta daugiau nei 100 klaidų, importas nuo tos vietos bus nutrauktas ir likusios prekės faile nebus sukeltos į GPAIS.

...