Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Rekomenduojame gauti įgaliojamo fizinio asmens sutikimą, kad Jūs tvarkysite jo asmens duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą), susitarti dėl jo asmens duomenų apsaugos.

Informuokite savo atstovus, kad jiems reikės užsiregistruoti GPAIS, kaip fiziniams asmenims, ir kas kartą jungiantis prie Jūsų įmonės, įstaigos, organizacijos, patvirtinti savo, kaip fizinio asmens tapatybę. GPAIS taikomi asmens duomenų apsaugos reikalavimai, apie juos asmenys informuojami registracijos metu, kai jų prašoma susipažinti ir sutikti su Naudojimosi sąlygomis.

Matyti visų atstovų GPAIS asmens duomenis gali atstovai, kurie turi GPAIS subjekto administratoriaus teises, todėl jeigu pasirinksite atstovui šią teisę suteikti, supažindinkite ir jį su Jūsų veikloje taikomais reikalavimais tinkamai tvarkyti ir saugoti kitų atstovų asmens duomenis. Paprasti atstovai vieni kitų asmens duomenų GPAIS matyti negali.

Susiję straipsniai:

Content by Label
showLabelsfalse
max5
spacesSDGPAIS
showSpacefalse
sorttitle
reversetrue
typepage
cqllabel in ("prisijungimas","registracija") and type = "page" and space = "SDGPAIS"
labelskb-how-to-article

...