Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

GPAIS tobulinimo darbų planas. Informacija preliminari ir atnaujinama pagal faktinę situaciją kas dvi savaites.

Image RemovedImage Added

Susiję straipsniai:

...