Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Klasifikatorių pasikeitimas

Realiai buvo Buvo pakeisti 66 buvę pakuočių rūšių kodai. Šiuo metu yra 67 kodai, papildomas naujas pakuočių rūšies kodas yra "aliuminės" 003.

...