Title: Kaip išrašomi atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai?  
Author: Jira Administrator May 12, 2020
Last Changed by: Jira Administrator May 26, 2020
Tiny Link: (useful for email) https://docs.aplinka.lt/x/oAFOAg
Export As: Word · PDF  
Hierarchy
Parent Page
    Page: Gaminių, pakuočių apskaita
Page Permissions
Page restrictions:
  • Only users in group jira-developers can edit this page. (set by Jira Administrator at May 12, 2020 14:42)
  • Only users in group jira-servicedesk-veiklos-users can edit this page. (set by Jira Administrator at Jul 13, 2021 12:26)
  • Only jira-admin can edit this page. (set by Jira Administrator at May 12, 2020 14:41)
Outgoing Links