You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 8 Next »

Gaminiai / prekiniai vienetai į GPAIS yra įkeliami vieną kartą ir yra pseudo-statiniai. Prekinius vienetus galima koreguoti tik tol, kol su šiais prekiniais vienetais nėra suformuotos suvestinės.

Po suvestinių suformavimo, nebegalite koreguoti prekių per VVS. Atsiradus naujiems prekiniams vienetams, pakitus prekinio vieneto, jau esančio suformuotose suvestinėse, duomenims reikia importuoti naujus prekinius vienetus.

Nuo 2020-01-08 per VVS galite koreguoti Gaminių/ prekinių vienetų sąrašuose nurodytus pakuočių duomenis: keičiantis gaminio/prekinio vieneto pakuotei, galite per VVS:

  • įrašyti arba pakeisti galiojimo pabaigos datą jau egzistuojančios pakuotės elementams;
  • papildyti gaminio/prekinio vieneto pakuotę pridėdami naujus pakuotės elementus su naujomis galiojimo datomis. 

XML faile turi būti visi duomenys: ir sena, nebegaliojanti pakuotė, ir naujai aprašyta pakuotė.

Pakeitimai nepaveiks laikotarpių, kurių ketvirčių suvestinės ir ataskaitos jau patvirtintos: duomenys apie pakuotes nepasišalins ir neprisidės į jau „užrakintus“ žurnalus.

Jei importuojamame Gaminių / prekinių vienetų faile bus rasta daugiau nei 100 klaidų, importas nuo tos vietos bus nutrauktas ir likusios prekės faile nebus sukeltos į GPAIS.


Kaip papildyti naujais prekiniais vienetais?

Naujomis prekėmis sąrašą papildyti galite bet kada, tiek per portalą, tiek per VVS importą - tiesiog importuokite naujų prekių sąrašą.   • No labels