You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 17 Next »

Kaip papildyti sąrašą naujais prekiniais vienetais?

Naujomis prekėmis sąrašą papildyti galite bet kada, tiek per portalą, tiek per VVS importą - tiesiog importuokite naujų prekių sąrašą.

Galite kelti ir bendrą visų prekių sąrašą: ir jau GPAIS apskaitoje, suformuotose, patvirtintose suvestinėse buvusias prekes, ir naujas. Šiuo atveju GPAIS apskaitoje jau buvusių prekių duomenys (pavadinimas, kodas) Sąraše turi būti tokie patys, kaip anksčiau, ir sistema šias prekes ignoruos - jų nekels pakartotinai, o sukels tik naujas Sąraše esančias prekes.

Jeigu norite pakeisti GPAIS apskaitoje jau buvusių prekių pakuočių duomenis - skaitykite žemiau pateiktas taisykles.

Gaminiai / prekiniai vienetai į GPAIS yra įkeliami vieną kartą ir yra pseudo-statiniai. Prekinius vienetus galima koreguoti tik tol, kol su šiais prekiniais vienetais nėra suformuotos suvestinės.

Po suvestinių suformavimo, nebegalite koreguoti prekių per VVS. Atsiradus naujiems prekiniams vienetams, pakitus prekinio vieneto, jau esančio suformuotose suvestinėse, duomenims reikia importuoti naujus prekinius vienetus.

Nuo 2020-01-08 per VVS galite koreguoti Gaminių/ prekinių vienetų sąrašuose nurodytus pakuočių duomenis - keičiantis GPAIS apskaitoje jau naudoto gaminio/prekinio vieneto pakuotei per VVS:

  • įrašote arba pakeičiate galiojimo pabaigos datą jau egzistuojančios pakuotės elementams;
  • papildote gaminio/prekinio vieneto pakuotę pridėdami naujus pakuotės elementus su naujomis galiojimo datomis. 

XML faile turi būti visi duomenys: ir sena, nebegaliojanti pakuotė, jos galiojimo pabaigos data ir naujai aprašyta pakuotė.

Pakeitimai nepaveiks laikotarpių, kurių ketvirčių suvestinės ir ataskaitos jau patvirtintos: duomenys apie pakuotes nepasišalins ir neprisidės į jau „užrakintus“ žurnalus.

Gaunama klaida: Gaminio / prekinio vieneto pakuotė <> neatitinka srauto registracijos


Gaminių / prekinių vienetų sąraše, kurį siunčiate, pateiktos pakuotės kategorija, rūšis (rūšis pagal medžiagą / vienkartinė / daugkartinė / užstatinė / neužstatinė) neatitinka to, ką esate užregistravę Gamintojų, importuotojų sąvade.

Sąvado duomenis galite pasitikrinti čia: https://www.gpais.eu/viesi-savado-duomenys

Jei sąvadą norite patikslinti, papildyti naujomis pakuotėmis, jų rūšimis, kategorijomis:

Prisijunkite prie GPAIS https://www.gpais.eu/ ir pasirinkite subjektą iš sąrašo

Spauskite "GII registracija"

Rinkitės "Koreguoti duomenis GII sąvade"

Jei Gamintojų, importuotojų sąvade norite taisyti EEĮ ir kitų srautų (pakuočių, baterijų ir akumuliatorių, apmokestinamųjų gaminių, alyvų) srautų duomenis, rekomenduojame pirmiausia pateikti prašymą koreguoti kitus srautus, o EEĮ teikti paskutinį: kol EEĮ prašymas nebus įvertintas specialistų, kitų srautų prašymai lauks eilėje ir nebus koreguojami.

Jei importuojamame Gaminių / prekinių vienetų faile bus rasta daugiau nei 100 klaidų, importas nuo tos vietos bus nutrauktas ir likusios prekės faile nebus sukeltos į GPAIS.  • No labels