You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

"Produktų gamintojai turi gaminti ir rinkai tiekti produktus, kuriuos būtų galima ilgai ar pakartotinai naudoti, o pasibaigus jų naudojimo laikui ir virtus atliekomis jas perdirbti arba kitaip sunaudoti ir taip sumažinti atliekų kiekį bei pavojų visuomenės sveikatai ir aplinkai." (Atliekų tvarkymo įstatymo 3 straipsnio 3 dalis).

"Atliekų tvarkymo srityje taikomas principas „teršėjas moka“, kuris reiškia, kad atliekų tvarkymo išlaidas turi apmokėti pirminis atliekų darytojas arba dabartinis ar ankstesnis atliekų turėtojas ir (ar) produktų, dėl kurių naudojimo susidaro atliekos, gamintojas ar importuotojas." (Atliekų tvarkymo įstatymo 32 straipsnio 1 dalis).

Susiję straipsniai:

  • No labels