Kaip prisijungti prie GPAIS Pagalbos tarnybos

GPAIS Pagalbos tarnyba

Jei niekada nerašėte mums GPAIS klientų aptarnavimui skirtu el. paštu pagalba@gpais.eu, ar nebuvote prisijungę, rinkitės Sukurti paskyrą
Jei jau esate rašę mums dėl GPAIS sutrikimų ar po to, kai sukuriate paskyrą (Sign up), Jūsų prisijungimo (Log in) duomenys yra šie: naudotojo vardas (username) - Jūsų el. paštas, slaptažodžiui gauti / atnaujinti pasinaudokite funkcija Pamiršote slaptažodį?
Prisijungę rasite užklausoms valdyti skirtas temas, informacija mus pasieks greičiau ir efektyviau, matysite savo teiktų užklausų, susirašinėjimo istoriją, galėsite rašyti komentarus - klausimus, vienoje vietoje matyti Jums pateiktus atsakymus.


Vartotojų portalas realizuotas naudojant JIRA Atlassian programinę įrangą, prisijungimo metu kaupiami slapukai, kuriuos apibūdina programinės įrangos kūrėjas (informacija anglų k.): https://confluence.atlassian.com/adminjiraserver/jira-application-cookies-938847892.html

Atkreipiame dėmesį, kad prisijungimo lange yra pažymėtas pasirinkimas „Likti prisijungus“, kuris įrašo slapukus (angl. cookies), kad jūsų naršyklė galėtų būti identifikuojama kiekvieną kartą Jums apsilankius tinklapyje. „Likti prisijungus“ sumažina prašymų prisijungti prie sistemos skaičių uždarius naršyklės langą. Būsite atjungti ir paprašyti iš naujo suvesti prisijungimo duomenis tik tuo atveju, jei nesinaudosite GPAIS pagalbos tarnybos portalu daugiau nei 30 dienų.

Jei nenorite, kad ilgo galiojimo slapukai būtų išsaugomi automatiškai, pažymėtą varnelę galite pašalinti arba savo naršyklėje pasirinkti, ar leidžiate JIRA aplikacijai išsaugoti slapukus / juos pašalinti.

Pateikti asmens duomenys, kai kreipiatės į Pagalbos tarnybą (jei asmuo nurodo vardą, pavardę, el. pašto adresą su vardu pavarde, teikdamas užklausą įvardija šiuos ar kitus asmens duomenis), bus tvarkomi Aplinkos apsaugos agentūros tvarkomoje GPAIS Pagalbos tarnybos informacinėje sistemoje (JIRA Atlassian) tiek, kiek būtina atsakyti į asmens pateiktus klausimus, nustatyti apibūdinto sutrikimo priežastis, susisiekti su asmeniu, kiek tai būtina Aplinkos apsaugos agentūrai vykdant jai teisės aktais priskirtas viešojo administravimo funkcijas, teikiant konsultaciją dėl naudojimosi GPAIS, taip pat Agentūros veiklos stebėsenai.

Pateikti asmens duomenys gali būti atskleisti Agentūros tvarkomų informacinių sistemų valdytojui – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę ar kitą valstybinę priežiūrą vykdančioms institucijoms, teisėsaugos institucijoms, teismams, informacinių technologijų bendrovėms, kurios remdamosi su informacinės sistemos valdytoju ar tvarkytoju sudarytomis sutartimis tvarko duomenis, kad užtikrintų informacinių sistemų tobulinimą ir palaikymą, Agentūros funkcijų pertvarkymo ar reorganizavimo atveju – teises ir pareigas perimančioms institucijoms ar asmenims.

Asmenys turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti asmens duomenis, reikalauti ištrinti asmens duomenis, teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą, teisę į asmens duomenų perkeliamumą, kitas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente apibrėžtas duomenų subjektų teises. Pateikti asmens duomenys saugomi ne ilgiau kaip dvejus metus ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi. Su Aplinkos apsaugos agentūros duomenų apsaugos pareigūnu galima susisiekti: duomenuapsauga@gamta.lt . Asmenys turi teisę skųsti Agentūros veiksmus (neveikimą) dėl asmens duomenų apsaugos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (el. paštas: ada@ada.lt) ir teismui teisės aktų nustatyta tvarka.