You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

Taip. Metines ataskaitas galite suformuoti ir iš anksto, metų eigoje - taip galėsite patikrinti suvestinius, suminius ketvirčių duomenis.

Nepateikite iš anksto suformuotos metinės ataskaitos vertinti, kol neateis terminas, jos būseną palikite "suformuota".

Kaip atnaujinti duomenis suformuotoje metinėje ataskaitoje?

kai pakoreguojate žurnalų įrašus, turite iš naujo formuoti ir tvirtinti ketvirčio, kuriame atlikote taisymus, suvestinę ir po to pasirinkti "Nauja metinė ataskaita".

Kas, jeigu metinės ataskaitos būsena "Vertinama" ir noriu koreguoti duomenis?

Parašykite prašymą atlieku.ataskaitos@aaa.am.lt - jei pagal taisymo laiką ir pobūdį tai leistina pagal teisės aktus, vertinantys specialistai Jums atmes metinę ataskaitą.

Susiję straipsniai:

  • No labels