Įgaliojimą renkite ir siųskite GPAIS Pagalbos tarnybai tik tada, kai nepavyksta patiems paskirti atstovų pagal pateiktus paaiškinimus.

Kai perduodate apskaitos GPAIS pareigų vykdymą kitam juridiniam asmeniui pagal sutartį dėl paslaugų teikimo, sutarties sudarymo metu Jūs galite:paskirti asmens, su kuriuo sudarote sutartį, vadovą ar kitą įgaliotą to asmens darbuotoją - fizinį asmenį - savo įmonės, įstaigos, organizacijos atstovu - subjekto administratoriumi GPAIS, kad sutarties šalis per savo darbuotoją - fizinį asmenį - galėtų padėti Jums vesti apskaitą.


Būdamas įmonės, įstaigos, organizacijos vadovu, registruotu Juridinių asmenų registre, net jei nebuvote anksčiau prisijungęs GPAIS, kaip savo vadovaujamo juridinio asmens atstovas, galite tapti atstovu - subjekto administratoriumi:prisijungdamas su juridinio asmens tapatybės rekvizitais - autentifikuodamasis kaip "Verslo subjektas"


Jei siunčiate įgaliojimą:

Galite naudoti mūsų parengtą šabloną:

Igaliojimo GPAIS sablonas.docx

Kad galėtumėte pildyti, paspaudę nuorodą, pasirinkite formą atsisiųsti:

Arba renkite Jūsų veikloje įprastą įgaliojimą. Atkreipkite dėmesį:


Įmonių, įstaigų, organizacijų paskyros GPAIS privalo turėti bent vieną subjekto administratorių.

Kadangi visais atvejais Jums, kaip vadovui, išlieka teisė prisijungti prie įmonės paskyros, kaip subjekto administratoriui, arba tokias teises suteikiate atstovams ir dėl to galite ir įgaliojimo galiojimo laikotarpiu pakeisti atstovų sąrašą ar atšaukti teisę atstovauti, prašome Jūsų patiems sekti įgaliojimo galiojimo terminą.

Jei panaikinate suteiktą įgaliojimą, praneškite GPAIS Pagalbos tarnybai apie įgaliojimo pasibaigimą, kaip nurodo Civilinio kodekso 2.148 straipsnio 1 dalis.


Rekomenduojame gauti įgaliojamo fizinio asmens sutikimą, kad Jūs tvarkysite jo asmens duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą), susitarti dėl jo asmens duomenų apsaugos.

Informuokite savo atstovus, kad jiems reikės užsiregistruoti GPAIS, kaip fiziniams asmenims, ir kas kartą jungiantis prie Jūsų įmonės, įstaigos, organizacijos, patvirtinti savo, kaip fizinio asmens tapatybę. GPAIS taikomi asmens duomenų apsaugos reikalavimai, apie juos asmenys informuojami registracijos metu, kai jų prašoma susipažinti ir sutikti su Naudojimosi sąlygomis.

Matyti visų atstovų GPAIS asmens duomenis gali atstovai, kurie turi GPAIS subjekto administratoriaus teises, todėl jeigu pasirinksite atstovui šią teisę suteikti, supažindinkite ir jį su Jūsų veikloje taikomais reikalavimais tinkamai tvarkyti ir saugoti kitų atstovų asmens duomenis. Paprasti atstovai vieni kitų asmens duomenų GPAIS matyti negali.

Susiję straipsniai:

Related articles appear here based on the labels you select. Click to edit the macro and add or change labels.Related issues