Asmenys ir ūkio subjektai, registruodamiesi GPAIS el. paslaugų gavėjais, kad galėtų sistemoje vesti privalomas gaminių, pakuočių ar atliekų susidarymo / tvarkymo apskaitas:

GPAIS nuostatai apibrėžia už asmens duomenų tvarkymo sistemoje tikslą, už tvarkymą atsakingas institucijas ir jų atsakomybių ribas:

Sistemos naudojimo metu - apskaitoje privalomi pateikti asmens duomenys kaupiami pagal atskirus teisės aktų įpareigojimus ir nuostatas, teisės aktų sąrašą galite rasti: Teisės aktų sąrašas

GPAIS valdytojo atsakingo duomenų apsaugos pareigūno kontaktus galite rasti: https://am.lrv.lt/lt/teisine-informacija/asmens-duomenu-apsauga

GPAIS tvarkytojo taikomi principai ir atsakingi asmenys, Asmens duomenų tvarkymo Aplinkos apsaugos agentūroje taisyklės, duomenuapsauga@aaa.am.lt.


Related articles

Related articles appear here based on the labels you select. Click to edit the macro and add or change labels.Related issues