Metinės ataskaitos turi būsenas "Suformuota" arba "Vertinama". "Suformuotas" metines ataskaitas, bet dar neperduotas vertinti, galite be Pagalbos tarnybos įsikišimo taisyti - atnaujinti. Ataskaita tampa būsenos "Vertinama", kai pasirenkate ją "Pateikti".

Kaip atnaujinti duomenis suformuotoje, bet dar ne vertinamoje metinėje ataskaitoje?

Jei reikia, taip galite pasirinkti kelias suvestines (žurnalus) ir juose pakeisti duomenis

Metines ataskaitas galite suformuoti ir iš anksto, metų eigoje - taip galėsite patikrinti suvestinius, suminius ketvirčių duomenis. Metinės ataskaitos formavimas apima visus iki formavimo laiko suvestus apskaitinių metų duomenis, pvz. jei turite suvedę I ir II ketvirtį, suformavus metinę ataskaitą matysite susumuotus abiejų ketvirčių duomenis.

Nepateikite iš anksto suformuotos metinės ataskaitos vertinti, kol neateis terminas, jos būseną palikite "suformuota", nes ataskaitos, kurios būsena "Vertinama" taisyti be specialistų sprendimo negalėsite.


Kas, jeigu metinės ataskaitos būsena "Vertinama" ir noriu koreguoti duomenis?

Parašykite prašymą atlieku.ataskaitos@aaa.am.lt, trumpai paaiškinkite, ką norite taisyti, kokių metų, srauto (pakuotės, gaminiai: EEĮ, BA, TP, atliekų susidarymas / tvarkymas) duomenis. Jei pagal taisymo laiką ir pobūdį tai leistina pagal teisės aktus, vertinantys specialistai Jums atmes metinę ataskaitą. Ataskaitos atmetamos per 1-2 darbo dienas.

Susiję straipsniai:

Related articles appear here based on the labels you select. Click to edit the macro and add or change labels.


Related issues